สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

9.รายงานข้อมูลการดำรงอยู่และพ้นตำแหน่งข้าราชการครูจำแนกตามสาขาวิชาเอก ในระยะ 10 ปี