สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

4.รายงานจำนวนอายุเฉลี่ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในปีงบประมาณ