สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

16.รายงานการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา