สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

13.รายงานสถิติจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะได้รับหรือปรับเลื่อนระดับวิทยฐานะ