สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

12.รายงานจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะ